Minister Biza heractiveert genderbureau Nickerie

NICKERIE – De dependance van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) in het district Nickerie wordt vóór 8 maart 2016 operationeel. Dit heeft minister Mike Noersalim van BiZa het afgelopen weekend besloten tijdens zijn bezoek aan het rijstdistrict.

De bewindsman was in Nickerie om, vooruitlopend op de viering van 8 maart de “Internationale Dag van de Vrouw”, gesprekken te voeren over Orange Day. Orange Day valt elke 25ste van de maand en staat in het teken van uitbanning van geweld tegen meisjes en vrouwen. Tijdens Orange Day staat de kleur oranje centraal volgens een persbericht van het ministerie.

Volgens minister Noersalim heeft Suriname verschillende mensenrechtenverdragen geratificeerd en zich verplicht om te garanderen dat elke vrouw een leven vrij van geweld kan leiden. In verband hiermee werd van 25 november tot en met 10 december 2015 een speciale bewustwordingscampagne gevoerd door zijn ministerie om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen. In vergelijking met andere districten zijn de cijfers met betrekking tot huiselijk geweld relatief vrij hoger in het district Nickerie. Het is daarom noodzakelijk dat de dependance van BGA in Nickerie spoedig wordt heropend…[+]

Source: Dutch Caribbean News Minister Biza heractiveert genderbureau Nickerie

LEAVE A REPLY