Nationale Vrouwenraad voor versterking economische positie sociaalzwakke vrouwen

PARAMARIBO-Minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting(Sozavo) installeert op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een Nationale Vrouwenraad. Deze Vrouwenraad zal belast worden met het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzaam versterkingsprogramma gericht op ondernemerschap, het begeleiden van on- en minvermogende vrouwen en het treffen van maatregelen om de doelgroep economisch veerkrachtig en weerbaar te maken.

Minister Dogojo zegt dat het belangrijk is dat meisjes en vrouwen op sociaalmaatschappelijk gebied, maar ook economisch weerbaar worden gemaakt. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van verschillende vormen van geweld. Binnen de groep vrouwen met een zwakke sociaal economische positie zijn alleenstaande en laagopgeleide vrouwen oververtegenwoordigd. Het streven is daarom deze vrouwen via participatietrajecten economisch zelfstandig te maken. Dit staat in een persbericht van Sociale Zaken en Volkshuisvesting…[+]

Source: Dutch Caribbean News Nationale Vrouwenraad voor versterking economische positie sociaalzwakke vrouwen

LEAVE A REPLY