Central Committee meeting of Parliament about the advice regarding the installation and composition of the Permanent Constitutional Affairs and Decolonization Committee of Parliament and adoption of report proposal of Kingdom Law amending the Passport Law | SMN NEWS

PHILIPSBURG:—The House of Parliament will sit in a Central Committee meeting on Tuesday, December 1, 2020. The Central Committee meeting is scheduled for 11.00 hrs.

The agenda points are:
1. Advice regarding the installation and composition of the Permanent Constitutional Affairs and Decolonization Committee of Parliament
2. Vaststelling verslag voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van verkeer uitoefenen (35552-(R2148))(IS/077/2020-2021 dated ...


To read more: https://www.smn-news.com/st-maarten-st-martin-news/36265-central-committee-meeting-of-parliament-about-the-advice-regarding-the-installation-and-composition-of-the-permanent-constitutional-affairs-and-decolonization-committee-of-parliament-and-adoption-of-report-proposal-of-kingdom-law-amending-the-passport-law.html