Former VDSM head detained in Tarpon investigation.

PHILIPSBURG:— The former head of the St. Maarten National Security Service VDSM J.A.J.R. (James Richardson) (41) has been arrested on Tuesday, July 19 by members of the National Detective Agency assisted by officers of the St. Maarten Police Force KPSM. His house in Ebenezer, Cul de Sac was also searched in connection with the ongoing investigation concerning embezzlement and money laundering called Tarpon, led by the National Detective Agency.

A search was also done in a hotel room and at a moving company. Documents, money, valuables, a car and data carriers were confiscated. Neither the hotel nor the moving company are suspects in the investigation.

J.A.J.R. is suspected of embezzlement and money laundering for the amount of NAf. 800.000,- which took place from January 2011 till mid-2013. Money laundering is considered a continuous offence from which the suspect has possibly been profiting until today.

The National Detective Agency has been busy since mid-2015 with the Tarpon investigation. The long duration of the investigation is, among other things, due to the fact that, in particular when the investigation started, the National Detective Agency had a very limited capacity and was constantly confronted with other large-scale and time-consuming investigations.

The Tarpon investigation is also targeted on recovering proceeds of crime. It’s the first time that the National Detective Agency is conducting such an investigation. Recovering proceeds of crime fits within the National Detective Agency’s new policy, equal to that of the Prosecutor’s Office and from now on more of such investigations can be expected.

J.A.J.R. is currently detained while the investigation continues. More arrests cannot be excluded.

Voormalig VDSM hoofd vastgehouden in Tarpon onderzoek

Het voormalige hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten VDSM J.A.J.R. (41) is op dinsdag 19 juli gearresteerd door leden van de Landsrecherche bijgestaan door agenten van de Korps Politie St. Maarten KPSM. Ook zijn huis in Ebenezer, Cul de Sac is doorzocht in verband met het lopende onderzoek inzake verduistering en witwassen genaamd Tarpon, dat geleid wordt door de Landsrecherche.

Tevens zijn er doorzoekingen verricht in een hotelkamer en bij een verhuisbedrijf. Het hotel en het verhuisbedrijf zijn geen verdachte in het onderzoek. Administratie, geld, waardevolle goederen, auto en gegevensdragers zijn in beslag genomen.

J.A.J.R. wordt verdacht van verduistering en het witwassen van geld voor een bedrag van NAf. 800.000, – die plaatsvond van januari 2011 tot medio 2013. Het witwassen van geld wordt beschouwd als een voortdurend delict waarvan de verdachte mogelijk tot op de dag van vandaag profiteert.

De Landsrecherche is sinds medio 2015 druk bezig geweest met het Tarpon onderzoek. De lange duur van het onderzoek is onder andere vanwege het feit dat, in het bijzonder toen het onderzoek is gestart, de Landsrecherche een zeer beperkte capaciteit had en voortdurend geconfronteerd werd met andere grootschalige en tijdrovende onderzoeken.

Het Tarpon onderzoek richt zich ook op het afpakken van opbrengsten verkregen uit gepleegde misdrijven. Het is de eerste keer dat de Landsrecherche een dergelijk onderzoek uitvoert. Het afpakken van opbrengsten uit misdrijven past binnen het nieuwe beleid van de Landsrecherche, welke gelijk is aan die van het Openbaar Ministerie. Voortaan kunnen meer van dergelijke onderzoeken worden verwacht.

J.A.J.R. is in verzekering gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhouding zijn niet uit te sluiten.

Source: St. Martin News Network
Former VDSM head detained in Tarpon investigation.

LEAVE A REPLY