Over NAF. 290.000 in fines issued in first half of 2016.

boetekaart04082016PHILIPSBURG:— In the first six months of 2016 a total of Naf. 190,316 in fines, issued by the St. Maarten Police Force (KPSM), have been collected. This is an increase of more than 150 percent compared to the same period in 2015 when only Naf. 73,600 in fines had been collected.

In total, KPSM issued Naf. 291,500 in fines in the first half of this year. This is partly due to tighter traffic controls by Police. This amount is also significantly more than the Naf. 188,500 in fines issued by Police in the same period last year. 

More than half of the total amount of fines collected in the first six months of this year, some Naf. 100,000, is due to the tighter Police traffic controls. During these controls, the police summoned those with an outstanding fine to immediately render payment.

Moreover, the Prosecutor’s Office is catching up with the backlog in uncollected fines. Residents with outstanding fines are urged to pay this as soon as possible to avoid additional costs. Non-payment of outstanding fines may also result in an alternative sentence in prison. For every Naf. 50 worth in outstanding fines, one day in prison can be levied for non-payment.

Fines can be paid at the counter of the Receiver’s Office on Soualiga Road 6, at Police Headquarters on E. Camille Richardson Street 24 (only debit card) and at the Prosecutor’s Office at the Vineyard Building, Buncamper Road 33 (only debit card ).

Persons with outstanding fines must first visit the Prosecutor’s Office to receive confirmation of the exact amount to be paid.

Meer dan NAf. 290.000 aan boetes uitgeschreven gedurende eerste zes maanden van 2016

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 is in totaal Naf 190,316 aan boetes geïnd. Vergeleken met 2015 toen in de eerste zes maanden NAf 73.600 is geïnd, is dit een toename van meer dan 150 procent. Het betreft boetes die door het Korps Politie van St.

Maarten (KPSM) zijn uitgeschreven. In totaal heeft KPSM gedurende de eerste zes maanden van dit jaar NAf 291.500 aan boetes (oproepingsprocesverbaal) uitgeschreven. Dat is ook beduidend meer dan het bedrag van NAf. 188.500 dat in de eerste helft van
2015 door KPSM is uitgeschreven aan oproepingsprocesverbalen. Dit komt onder meer
door scherpere controles door KPSM.

Meer dan de helft van het reeds geïnde bedrag, ongeveer NAf. 100.000, is ook het gevolg van de scherpere controles van de politie. Personen met een openstaande boete worden door de politie gesommeerd om direct over te gaan tot betaling.

Daarnaast is het Openbaar Ministerie bezig met een inhaalslag voor wat betreft nog niet geïnde boetes. Burgers met een openstaande boete worden opgeroepen om deze te betalen. Betaal op tijd en vermijd extra kosten. Bij niet betaling van openstaande boetes kan dit ook een vervangende hechtenis in de gevangenis ten gevolge hebben. Voor iedere 50 gulden aan openstaande boete moet 1 dag worden uitgezeten.

Boetes kunnen worden betaald bij het loket van de Ontvanger aan de Soualiga Road 6, bij het loket van het hoofdbureau van de Politie aan de E. Camille Richardson Street 24 (alleen pinbetaling) en bij het loket van het Openbaar Ministerie in de Vinneyard Building, Buncamper Road 33 (alleen pinbetaling).

Personen met een openstaande boete moeten eerst bij het Openbaar Ministerie langs om een boetekaart te krijgen met het juiste bedrag dat voldaan moet worden.

Source: St. Martin News Network
Over NAF. 290.000 in fines issued in first half of 2016.

LEAVE A REPLY