Raids conducted in investigation into employing illegal Venezuelan workers.

PHILIPSBURG:— Raids were conducted this morning, September 11, 2018, at 3 construction companies at the Sonesta Maho Hotel. These raids were conducted in the interest of the ongoing investigation being carried out by the Human Trafficking Department of KPSM.

During the course of this investigation, the suspicion grew that at least 3 construction companies dispatched illegal Venezuelans to work at amongst other locations, the Sonesta Maho Hotel. Administration was confiscated during the raids.

Working illegally on Sint Maarten is prohibited. This is not only because it diminishes the chances of a St. Maartener finding a job in the market, but also because undocumented workers are often exploited.

KPSM, the Alpha Team, the Fraud Unit, Community Police Officers and the Public Prosecutor’s Office have joined forces to counter this form of crime. Particularly in the stride to build back a stronger St. Maarten, construction companies and the big hotel chains should take their responsibility, respect the rules and counter illegal work.

Invallen in onderzoek naar illegale arbeid door Venezolanen

Vandaag zijn invallen gedaan bij drie bouwbedrijven en bij het Sonesta Maho hotel. Deze acties vonden plaats in het kader van een omvangrijk opsporingsonderzoek van de Unit Mensenhandel van KPSM.

Tijdens dit opsporingsonderzoek is een vermoeden ontstaan dat ten minste drie bouwbedrijven illegaal Venezolanen hebben laten werken bij -onder meer- Sonesta Maho hotel. Bij de invallen is onder meer administratie in beslag genomen.

Illegale tewerkstelling is verboden op Sint Maarten; niet alleen omdat het de kansen op de arbeidsmarkt vermindert van werkzoekende Sint Maartenaren, maar ook omdat arbeiders zonder status vaak geregeld terechtkomen in uitbuitingssituaties.

KPSM, het Alpha team, het Fraude team, de wijkagenten en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen om die criminaliteit tegen te gaan. Juist in de wederopbouw van Sint Maarten is het belangrijk dat bouwbedrijven en grote hotelketens hun verantwoordelijkheid nemen, de regels respecteren en situaties van illegale arbeid tegengaan.

Prosecutor’s Office Press Release

Source: St. Martin News Network http://www.smn-news.com/st-maarten-st-martin-news/30061-raids-conducted-in-investigation-into-employing-illegal-venezuelan-workers.html

LEAVE A REPLY