Several questions submitted to Governor about screening process and LB of May 22nd 2013. | SMN News

PHILIPSBURG:— A private citizen with legal background submitted some 24 questions on the legality of the screening process. Below is letter with the questions posed.

Artikel 40: Staatsregeling van Sint Maarten

• l.Landsverordeningen en landsbesluiten worden ondertekend door de Gouverneur en door een of meer ministers.
• 2.Het landsbesluit waarbij de aftredende Minister-President wordt ontslagen en waarblj tevens zijn opvolger wordt benoemd, wordt mede door de laatstgenoemde ondertekend. De landsbeslulten waarblj de overige ministers worden benoemd of ontslagen worden mede door de minister-president ondertekend.

 Landsbesluit van 22 mei2013 LB 13/0442,Besluit benoemingsprocedure de Kandidaat Ministers en Kandidaat Gevolmachtigde Ministers.

Section1 sub 5 of

To read more: http://www.smn-news.com/st-maarten-st-martin-news/33036-several-questions-submitted-to-governor-about-screening-process-and-lb-of-may-22nd-2013.html

LEAVE A REPLY